menu

Organizatorzy

  • Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego
    Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
    Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    Dr n. med. Konrad Matysiak
aktualizacja: 2018-11-13