menu

Program

Dzień 1

08:00-08:45
Rejestracja uczestników
09:00-09:20
Wprowadzenie - Pacjent jako złożony problem terapeutyczny, czyli dlaczego warto żywić?
K. Matysiak
09:20-10:50
Warsztaty
09:20-09:50
Żywienie enteralne i doustna suplementacja odżywcza - rodzaje preparatów przemysłowych, zasady oraz praktyczne wskazówki podaży
09:50-10:20
Leczenie żywieniowe na co dzień okiem Pacjenta
10:20-10:50
Zaburzenia odżywiania
Justyna Kiejda
10:50-11:10
Przerwa kawowa
11:10-12:10
Specjalistyczne podejście do żywienia klinicznego:
11:10-11:25
Wskazania do podjęcia interwencji żywieniowej przez sztuczne dostępy
Magdalena Szewczuk
11:25-11:40
Pacjent neurologiczny - problemy żywieniowe
Joanna Kopińska
11:40-11:55
Jak i kiedy rozwija się kacheksja nowotworowa?
Piotr Nowaczyk
11:55-12:10
Przygotowanie organizmu na uraz - opieka okołooperacyjna pacjentów niedożywionych
Barbara Kuczyńska
12:10-12:25
Kontrolowana zbiórka stolca - czyli jak poradzić sobie z przewlekłymi biegunkami?
Zuzanna Konrady
12:25-13:30
Lunch
13:30-16:30
Warsztaty - Leczenie żywieniowe w praktyce
(warsztaty odbywają się jednocześnie, w 3 rotujących grupach ok 20 os.)

1. Nutricia:
a. Zasady podaży preparatów dojelitowych
b. Opieka nad sztucznymi dostępami enteralnymi - ćwiczenia na fantomie
c. Zasady podaży leków do PEG

2. Baxter
a. Żywienie parenteralne - rodzaje mieszanin żywieniowych oraz wykorzystywane dostępy naczyniowe
b. Zasady aktywacji i podłączania mieszanin przeznaczonych do żywienia parenteralnego
c. Opieka nad dostępami naczyniowymi

3. Nestle:
a. Planowanie podaży enteralnej w różnych sytuacjach klinicznych - studium przypadków
b. Specyfika leczenia żywieniowego dzieci

Dzień 2

08:30-10:30
Leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym
08:30-08:50
IAD - różnicowanie i leczenie
Jolanta Świerkowska
08:.50-09:10
Stopa cukrzycowa - etiologia
Arleta Konieczna
09:10-09:30
Dlaczego tlen hiperbaryczny powinien być stosowany w leczeniu ran przewlekłych?
Maciej Naskręt / Marzena Radecka
09:30-09:50
"Trudne rany" wśród pacjentów onkologicznych
Piotr Klimczak
09:50-10:10
Jak skutecznie leczyć rany? Czy można zapobiec powstawaniu niegojących się ran przewlekłych?
Jarosław Cwaliński / Barbara Kuczyńska
10:10-10:30
Przerwa kawowa
10:30-11:30
Sesja przypadków klinicznych
11:30-12:10
Wyzwania i trudności w leczeniu odleżyn
Małgorzata Budynek
12:10-12:40
Przerwa kawowa
12:40-13:10
Lawaseptyka - oczyszczanie ran
13:10-15:00
Warsztaty - Zaopatrzenie ran i stomii
1. Opatrunki
2. Terapia podciśnieniowa ran
3. Stomia

aktualizacja: 2018-11-13